Консерваторія й театральний інститут

в університетському статусі

 

Г. Ганзбург

 

Чому книга має назву  «Зоряний час»? Майбутні історики, які побачать наше сьогодення з відстані часу, імовірно, оцінять його як період розквіту. А можливо, і назвуть найкращим моментом в історії навчального закладу саме тому, що в цей час відбувся перехід до університетського статусу.

Розрізняються три поняття: університетський принцип, університетський рівень та університетський статус. Кожне з них означає певний етап у поступовому (і безкінечному) вдосконаленні організації системи вищої освіти. Таке вдосконалення не є справою одного окремого навчального закладу, міста й навіть країни, а втілює глибинну загальносвітову тенденцію. Отже, ті події, досягнення й проблеми, що висвітлені в даній книзі, не є лише місцевим явищем, але становлять невід’ємну частину загальнолюдського культурного руху, який можна назвати університезацією мистецької освіти. Кожен поворот і новий крок на шляху університезації вимагав інтелектуального прориву, дару передбачення, сміливості першопроходців.

Первісна ідея належала Феліксу Мендельсону-Бартольді, який при створенні Лейпцизької консерваторії перевів викладання музики на університетський принцип. Замість навчатися в одного майстра всьму (співу, грі на струнних, духових, клавішних інструментах, теорії музики й композиції), як то було у бахівські часи в тому ж Лейпцігу, студент новоствореної Консерваторії приходив до навчального закладу, де кожному предмету навчався в класі спеціаліста саме з цієї дисципліни. Таке поєднання індивідуального навчання з університетським принципом спеціалізації дисциплін дало різкий стрибок якості. Старий принцип підготовки музикантів в системі «майстер – підмайстер» (що притаманно навчанню ремісників) не витримав конкуренції з новим, університетським принципом.

Лейпцизьким новаторам передував досвід італійських консерваторій, де почала втілюватися тенденція професіоналізації музикантів, і Паризької консерваторії, заснованої Ф. Ж. Госсеком, Е. Мегюлєм та Л. Керубіні (котра, однак, довгий час була недоступна для студентів-іноземців і через те не поширила свої здобутки в організації музичної освіти за межі Франції). Прогресивний досвід поширився на інші країни саме з Лейпцігу, де навчалися студенти з усієї Європи (в тому числі з українських земель).  Зокрема, модель Лейпцизької консерваторії була в 60-ті роки ХІХ ст. покладена в основу перших консерваторій Російської імперії (до складу якої входила територія теперішньої України). Засновники Санкт-Петербурзької та Московської консерваторій – брати Антон та Микола Рубінштейни – хоча й не мріяли перетворити їх у повномасштабні університети, але змогли добитися в уряду прирівняння диплому «вільного художника» до університетського диплому, який давав право на автоматичне отримання особистого дворянства. Завдяки тому рішенню вдалося безпрецедентно підвищити соціальний статус музикантів з вищою освітою.

Створені Імператорським російським музичним товариством навчальні заклади в Харкові – Музичне училище під керівництвом Іллі Слатіна, а згодом і Консерваторія – наслідують (через посередництво перших, столичних російських консерваторій в Санкт-Петербурзі й Москві) саме Лейпцизькую модель, тобто університетський принцип у поєднанні з індивідуальним навчанням.

Але від впровадження університетського принципу до досягнення університетського рівня освіти – далеко. Для цього було потрібно зробити консерваторії осередками розвитку музикознавчої науки.

Це сталося вже у ХХ столітті завдяки новій для тих часів ідеї академіка Б. В. Асаф’єва про підготовку вчених-музикознавців і музичних критиків не в загальноуніверситетських установах (як то було звичним у Західній Європі), а в консерваторіях. Це сприяло піднесенню консерваторії до університетського рівня. Передумовою для цього була поява ще в дорадянські часи важливих наукових досліджень професорів Московської консерваторії (передовсім книг С. І. Танєєва з теорії контрапункту) та Санкт-Петербурзької консерваторії (зокрема М. А. Римського-Корсакова з теорії інструментування). Впродовж ХХ століття консерваторії (серед них і Харківська) поступово стали базою фундаментальних досліджень у галузях теоретичного та історичного музикознавства. Згодом до наукової роботи долучилися музиканти-виконавці, завдяки їм виникло й зміцніло нове – не теоретичне, а експериментальне музикознавство, яке безпосередньо повязане з практикою музикування усіх типів (концертного, камерного, театрального та церковного).

Набути ж університетський статус можливо було через перехід до навчання спеціалістів різних галузей мистецтва. Такий перехід у Харкові стався 1963 року при об’єднанні Консерваторії з Театральним інститутом. (Доречі, за тією ж загальною тенденцією в Паризькій консерваторії додалися відділення танцю та драматичного мистецтва, а Лейпцизька консерваторія поєдналася з театральним навчальним закладом у 1992 р.)

Для Харківського інституту мистецтв набуття університетського статусу (2004) – відбулося великою мірою завдяки зусиллям нового ректора – Тетяни Борисівни Вєркіної, її принциповому переконанню, що митець, зокрема музикант, має бути широко освіченою «університетською людиною». Перетворення інституту в університет стало ітогом тривалого накопичення потенціалу й передумовою подальших удосконалень. З’явилися нові кафедри, спеціалізована рада із захисту дисертацій, редакційно-видавничий відділ, тощо. Двічі Т. Б. Вєркіна була обрана на пост ректора і, долаючи, здавалося б, непереборні труднощі, організувала роботу вузу по-новому, істотно підвищивши його авторитет. Прийнявши 2003 року інститут, що знаходився в стані важкої кризи (коли вже нависнула загроза втрати історичної будівлі, деморалізації більшої частини колективу), Т. Б. Вєркіна відстояла приміщення в центрі міста, послідовно провела ряд перетворень, добилася отримання інститутом статусу університету, запровадила в практику майстер-класи видатних вітчизняних і зарубіжних музикантів. У цей період було резонансно відсвятковане 90-ліття вузу (з виданням ювілейної книги нарисів «Pro Domo Mea») і, нарешті, отриманий статус національного. З 2011 р. ректор ХНУМ Т. Б. Вєркіна має вплив на розвиток освітніх процесів у всеукраїнському масштабі, бо головує в Раді ректорів вищих навчальних закладів культури і мистецтв України.

 

Надруковано:

Ганзбург Г. Консерваторія й театральний інститут в університетському статусі // Зоряний час Університету мистецтв: Нариси до 95-річчя утворення ХНУМ імені І. П. Котляревського / Ред.‑упоряд. Г. І. Ганзбург. — Харків : Видавництво ТОВ «С. А. М.», 2012. —  С. 4-7. ISBN 978-966-8591-96-9

 

Главная страница /Home| Гостевая книга /Guestbook | Библиотека / Library |

 

 Хостинг от uCoz